Predigen

  • Titel:PredigenSigmayr Andreas (Kooperator)
  • Autor(en):
    • [Pater] Johanneser
  • Exemplare:

    erwähnt in
    • Sigmayr Andreas (Kooperator)