Vita Reverendi Patri Martini Stredonii Soc. Jesu per provinciam Bohemiae praepositi provincialis conscripta


erwähnt in
  • Zöggeler Anton (Kaplan in Sonnenburg, Benefiziat in St. Martin)